Müügiinfo

Sinu uus kodu kõne kaugusel

Müügiinfo

Korteri broneerimine

Kinnistu aadress on Sääse tn 14. Sobiva kodu leidnud kliendiga allkirjastatakse lepingueelsete läbirääkimiste protokoll (broneerimisleping), mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni (kuni 4 nädalat). Ostuhuvi kinnitamiseks tasub Ostja broneerimislepingu sõlmimisel  2000 euro suuruse ettemakse.

Notariaalne võlaõiguslik ostu-müügi leping

Hiljemalt nelja nädala jooksul  pärast lepingueelsete läbirääkimiste protokolli allkirjastamist sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping. Võlaõigusliku lepingu eelduseks on Ostja poolt tasutud 10% korteri väärtusest. Lepingueelsete läbirääkimiste protokolli alusel tasutud 2000 eurot arvestatakse nimetatud 10% sisse. Kõik ostu-müügitehinguga seotud notaritasud ja riigilõivud tasub Ostja.

 

Notariaalne asjaõiguslik leping

Kui korterelamu on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, Ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimud korteri omandiõiguse üleminek.

Majad saavad valmis september 2019.

NB! 3D pildid ja plaanid on illustratiivsed ning tegelikkus võib detailides muutuda.